Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ và cách viết – Mẫu số: 04-VT

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ là văn bản được lập để theo dõi số lượng hàng hóa vật tư cuối kỳ.

Sau đây lopketoan.com xin gửi tới các bạn Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ – Mẫu số: 04-VT

Đơn vi: ………………………
B phn:……….
                        Mu s: 04 – VT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIU BÁO VT TƯ CÒN LI CUI K

Ngày …tháng …năm …
Số:……………………….

Bộ phận sử dụng: …………………………………………………………………………………………….

Số TTTên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tưMã sốĐơn vị tínhSố lượngLý do:
(còn sử dung hay trả lại)
ABCD1E
      Ph trách b phn s dng
                    (Ký, h tên)
Cụ thể:
Ghi rõ tên bộ phận, đơn vị, ngày tháng năm lập báo cáo, số thứ tự của báo cáo. Yêu cầu phụ trách bộ phận ký tên xác nhận.
Ghi cụ thể  Số TT, Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, Mã số, Đơn vị tính, Số lượng, Lý do còn tồn lại của từng loại vật tư để làm cơ sở đối chiếu.
Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ và cách viết – Mẫu số: 04-VT
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán