Mẫu Sổ chi tiết tài khoản mới nhất – Mẫu S2-02/KB/TABMIS

S2-02/KB/TABMIS: Mẫu Sổ chi tiết tài khoản được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTCngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn tham khảo và tải về.

👉 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
👉 Lớp học kế toán tổng hợp
👉 Lớp học kế toán cho người đi làm

Nội dung cơ bản của Sổ chi tiết tài khoản như sau:

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Tài khoản: ……………………………………………………………………………………………..

Tên tài khoản :………………………………………………………………………………………

Từ ngày: …………………….. đến ngày ………………………………………………………..

Loại tiền:……………………………………………………………………………………………….

STTNgày ghi sổSố

bút toán

Tài khoản đối ứng

(12 đoạn mã COA)

Phát sinh NợPhát sinh Có
N.TệVNĐN.TệVNĐ
12345678
Số dư đầu kỳ
Tổng phát sinh
Luỹ kế năm
Số dư cuối
Kế toánKế toán trưởng

Tải về

Mẫu Sổ chi tiết tài khoản mới nhất – Mẫu S2-02/KB/TABMIS
5 (100%) 1 vote
khuyến mại kế toán