Mẫu sổ theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng – Mẫu S26-H

Mẫu S26-H – mẫu Sổ theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng là mẫu sổ dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Mời các bạn tham khảo và tải về.

👉 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
👉 Lớp học kế toán thực hành
👉 Lớp học kế toán excel

Nội dung của Sổ theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng

Đơn vị: …………………..

Mã QHNS: ………………

Mu số: S26-H

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

SỔ THEO DÕI TSCĐ VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG

Năm: ………………..

Tên đơn vị, Phòng, Ban (hoặc người sử dụng): ………………………………….

Loại công cụ, dụng cụ (hoặc nhóm công cụ, dụng cụ): ………………………….

Ngày, tháng ghi sổChứng từTên TSCDD và công cụ, dụng cụĐơn vị tínhGhi tăng TSCĐ và công cụ, dụng cụGhi giảm TSCĐ và công cụ, dụng cụ
Số lượngĐơn giáThành tiềnLý doSố lượngĐơn giáThành tiền
Số hiệuNgày, tháng
ABCD1234E567

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …………………………………………..

NGƯỜI LẬP SỔ

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Ngày … tháng… năm……….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Download mẫu

Mẫu sổ theo dõi tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng – Mẫu S26-H
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán