Mẫu Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng mới nhất – Mẫu S53-H

Mẫu S53-H – Mẫu Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng là mẫu sổ dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. Đây là mẫu dùng để theo dõi các khoản thuế VAT của đơn vị. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Mời các bạn tham khảo và tải về.

👉 Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
👉 Lớp học kế toán thực hành
👉 Lớp học kế toán excel

 Nội dung của mẫu Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

Đơn vị: …………………..

Mã QHNS: ………………

Mu số: S53-H

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

S THEO DÕI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Năm: ………………..

Chứng từDiễn giảiSố tiền thuế GTGT đã nộpSố tiền thuế GTGT phải nộp
Số hiệuNgày, tháng
ABC12
Số dư đầu năm

Điều chỉnh số dư đầu năm

Cộng phát sinh tháng
Cộng luỹ kế từ đầu năm
Số dư cuối tháng

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: ……………………………………………

NGƯỜI LẬP SỔ

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Ngày … tháng… năm……….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Download mẫu 

Mẫu Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng mới nhất – Mẫu S53-H
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán