Mẫu bảng kê nộp thuế mẫu 01/BKNT mới nhất 2017 theo TT 119

Mẫu bảng kê nộp thuế mẫu 01/BKNT năm 2017 Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính BẢNG KÊ NỘP THUẾ Người nộp thuế : ………….. Mã số thuế :………………… Địa chỉ : ……………..Huyện …………………Tỉnh, TP……………. Người nộp thay: …………………………Mã số thuế của người… Read More