Mẫu tờ khai tổng hợp đăng ký người phụ thuộc Mẫu 20-ĐK-TH-TCT năm 2017

Mẫu 20-ĐK-TH-TCT Mẫu tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính), có hiệu lực từ ngày 12/8/2016

Mẫu 20-ĐK-TH-TCT được sử dụng khi Doanh nghiệp đăng ký người phụ thuộc cho cá nhân trong công ty. Cụ thể theo khoản 10 điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về việc đăng ký người phụ thuộc:

“Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc và gửi Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này (trên tờ khai đánh dấu vào ô “Đăng ký thuế” và ghi đầy đủ các thông tin) qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc bằng giấy.”

Mẫu số: 20-ĐK-TH-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số
       95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP
TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG THÔNG QUA CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP
 Đăng ký thuế           Thay đổi thông tin đăng ký thuế      Giảm trừ gia cảnh

1. Tên cơ quan chi trả thu nhập:……………..……………………………………..

2. Mã số thuế:

3. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:

I. Người phụ thuộc đã có MST hoặc chưa có mã số thuế nhưng có CMND/ CCCD/ Hộ chiếu
STTHọ và tên người phụ thuộcNgày sinhMã số thuế (nếu có)Quốc tịchSố CMND/ CCCD/ Hộ chiếuQuan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnhTên cá nhân có thu nhậpMã số thuế của cá nhân có thu nhậpThời điểm bắt đầu tính giảm trừ
(tháng/năm)
Thời điểm kết thúc tính giảm trừ
(tháng/ năm)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
1
2
3
II. Người phụ thuộc chưa có MST/ CMND/ Hộ chiếu
STTHọ và tênThông tin trên giấy khai sinhQuốc tịchQuan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnhTên cá nhân có thu nhậpMST của cá nhân có thu nhậpThời điểm bắt đầu tính giảm trừ
(tháng/ năm)
Thời điểm kết thúc tính giảm trừ
(tháng/ năm)
Ngày sinhSốQuyển sốNơi đăng ký
Quốc giaTỉnh/ Thành phốQuận/ HuyệnPhường/Xã
(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)
1
2
3

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

  …,ngày … tháng … năm …
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Nếu còn chưa làm được bạn nên tham gia lớp học kế toán thực hành Cầm tay chỉ việc của chúng tối

Mẫu tờ khai tổng hợp đăng ký người phụ thuộc Mẫu 20-ĐK-TH-TCT năm 2017
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán