Mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn năm 2017

Mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn, mức phạt làm sai báo cáo sử dụng hóa đơn theo điều 13 Thông tư Số 10/2014/TT-BTC và Thông tư 176/2016/TT-BTC của Bộ tài chính quy định, cụ thể như sau:

1. Phạt cảnh cáo:
– Đối với hành vi chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn chậm từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 10.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng,
– Chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn sau 10 ngày.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
– Chậm nộp sau 20 ngày (Sau 20 cũng là hành vi không nộp báo cáo sử dụng hóa đơn)

4. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng:

– Đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
Ngoài bị phạt tiền, DN phải lập và gửi lại cơ quan thuế báo cáo đúng quy định.
– Nếu DN phát hiện sai sót và lập lại báo cáo đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp báo cáo thì không bị xử phạt.

Chú ý: Kể từ ngày 15/12/2016 theo Nghị đinh 176/2016/TT-BTC quy định:
Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáothay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền”.

5. Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau.

Mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn năm 2017
5 (100%) 6 votes
khuyến mại kế toán