Những đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Trong bài này lopketoan.com xin chia sẻ với bạn quy định về quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới nhất hiện nay.

Căn cứ pháp lý: Điều 26, Thông tư 111/2013/TT-BTC về “khai thuế, quyết toán thuế”.

Thứ nhất: Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Thứ hai: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Vậy cụ thể quy định từng trường hợp như thế nào cho từng đối tượng phải thực hiện quyết toán thuế TNCN?

Trường hợp 1: Đối tượng thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân là tổ chức chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Tổ chức trả thu nhập sẽ khấu trừ thuế TNCN theo kỳ theo tháng, hoặc kỳ theo quý. Nếu trong tháng hoặc trong quý không phát sinh khấu trừ thuế TNCN. Thì không phải kê khai thuế TNCN. (Không phải làm tờ khai thuế TNCN).

Tuy nhiên, dù có phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế TNCN đều phải có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN. Đồng thời quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân ủy quyền.

LƯU Ý: Trường hợp tổ chức KHÔNG PHÁT SINH CHI TRẢ THU NHẬP từ tiền lương, tiền công trong năm thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

Như vậy:

+ Nếu có phát sinh chi trả thu nhập. => Phải khai quyết toán thuế TNCN dù trong kỳ có phát sinh khấu trừ thuế TNCN hay không.

+ Nếu không phát sinh chi trả thu nhập. => Không cần khai quyết toán thuế TNCN.

TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT:

Nếu tổ chức chi trả thu nhập chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản. Thì Doanh nghiệp đó phải thực hiện quyết toán thuế đối với phần thuế TNCN đã khấu trừ (chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày có hoạt động chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản). Hoặc cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động để làm cơ sở cho họ thực hiện tự quyết toán thuế TNCN.

Nếu chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận vẫn thừa kế toàn bộ nghĩa vụ về thuế TNCN của doanh nghiệp trước chuyển đổi. Thì Dn trước chuyển đổi không phải khai quyết toán thuế TNCN.

Đối tượng thứ 2 trong chủ đề “Đối tượng nào phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân” ngày hôm nay.

Trường hợp 2: Đối tượng thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân là cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

 – Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải thực hiện quyết toán thuế nếu:

+ Có số thuế phải nộp thêm.

+ Có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế.

+ Bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Ngoại trừ một số trường hợp cụ thể như sau.

Trường hợp 1: Số thuế phải nộp < số thuế đã tạm nộp. Tuy nhiên không yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

Trường hợp 2: Cá nhân kinh doanh chỉ có một nguồn thu nhập từ kinh doanh. Tuy nhiên đã  nộp thuế theo phương pháp khoán.

Trường hợp 3: Cá nhân kinh doanh chỉ có thu nhập từ việc cho thuê nhà, quyền sử dụng đất.  Và đã nộp thuế theo kê khai tại nơi có nhà, quyền sử dụng đất cho thuê.

Trường hợp 4: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương làm việc theo hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một DN. Tuy nhiên có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác. Đồng thời, khoản thu nhập bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng. Và đã được khấu trừ khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần này.

Trường hợp 4: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê, có quyền sử dụng đất cho thuê nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

 – Cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

 – Đối với cá nhân cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác thực hiện quyết toán thuế TNCN. (Trừ trường hợp ở đã nộp thuế theo kê khai như trên).

 – Cá nhân có thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

 – Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh. Nhưng thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tại nạn, bệnh hiểm nghèo trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

 

Những đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán