Cách hạch toán tài khoản 2292 thông tư 133 – Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác

Trong phần hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 2292 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC – Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác. => Hệ thống tài khoản… Read More

Cách hạch toán tài khoản 2291 thông tư 133 – Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

Trong phần hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 2291 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC – Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. => Hệ thống tài khoản theo thông… Read More

Cách hạch toán tài khoản 228 thông tư 133 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Trong phần hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 228 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC – ­Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. => Hệ thống tài khoản theo thông… Read More

Cách hạch toán tài khoản 217 theo Thông tư 133 -­ Bất động sản đầu tư

Trong mục hướng dẫn cách hạch toán tài khoản theo thông tư 133. Ở bài viết này lopketoan.com sẽ hướng dẫn các bạn cách hạch toán tài khoản 217 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC – Bất động sản đầu tư. => Hệ thống tài khoản theo thông tư 133 => Lớp… Read More