Sơ đồ tài khoản 111 theo thông tư 200/2014/TT-BTC – Tiền mặt

Tiếp theo mục sơ đồ tài khoản theo thông tư 200. bài này lopketoan.com xin gửi tới các bạn Sơ đồ tài khoản 111 – “Tiền mặt” theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006), ban hành ngày 22/12/2014

=> Hệ thống tài khoản theo thông tư 200

=> Cách hạch toán tài khoản 111 theo thông tư 200

1. Sơ đồ tài khoản 111 (1111) – Tiền mặt (VNĐ)

2. Sơ đồ tài khoản 111 (1112) – Tiền mặt (Ngoại tệ)

3. Sơ đồ tài khoản 111 (1113) – Vàng tiền tệ

Sơ đồ tài khoản 111 theo thông tư 200/2014/TT-BTC – Tiền mặt
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán