Sơ đồ tài khoản 112 theo thông tư 200/2014/TT-BTC – Tiền gửi ngân hàng

Tiếp theo mục sơ đồ tài khoản theo thông tư 200. bài này lopketoan.com xin gửi tới các bạn Sơ đồ tài khoản 112 – “Tiền gửi ngân hàng” theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006), ban hành ngày 22/12/2014

=> Hệ thống tài khoản theo thông tư 200

=> Cách hạch toán tài khoản 112 theo thông tư 200

1. Sơ đồ tài khoản 112 (1121) – Tiền gửi ngân hàng (VNĐ)

2. Sơ đồ tài khoản 112 (1122) – Tiền gửi ngân hàng (Ngoại tệ)

3. Sơ đồ tài khoản 112 (1123) – Tiền gửi ngân hàng (Vàng tiền tệ)

Sơ đồ tài khoản 112 theo thông tư 200/2014/TT-BTC – Tiền gửi ngân hàng
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán