Sơ đồ tài khoản 113 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC – Tiền đang chuyển

Tiếp theo mục sơ đồ tài khoản theo thông tư 200. bài này lopketoan.com xin gửi tới các bạn Sơ đồ tài khoản 113 – “Tiền đang chuyển” theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006), ban hành ngày 22/12/2014

=> Hệ thống tài khoản theo thông tư 200

=> Cách hạch toán tài khoản 113 theo thông tư 200

so do tai khoan 113 thong tu 200

Sơ đồ tài khoản 113 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC – Tiền đang chuyển
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán