Sơ đồ tài khoản 136 theo thông tư 200 – Phải thu nội bộ

Sơ đồ kế toán tài khoản 136 – “Phải thu nội bộ” theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006), ban hành ngày 22/12/2014 hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Thông tư này có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015.

Một vài tin tức đáng chú ý:

Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
Lớp học kế toán cho người đi làm
Cách hạch toán tài khoản 136 thông tư 200
Sơ đồ tài khoản kế toán thông tư 200

Sơ đồ kế toán tài khoản 1361 – “Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc” theo Thông tư 200.

so do tai khoan 136 1 thong tu 200Sơ đồ kế toán TK 1368 – “Phải thu nội bộ khác” theo Thông tư 200.

so do tai khoan 1368 thong tu 200

Sơ đồ tài khoản 136 theo thông tư 200 – Phải thu nội bộ
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán