Sơ đồ tài khoản 155 theo thông tư 200 – Thành phẩm

 Sơ đồ kế toán tài khoản 155– “Thành phẩm” theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006), ban hành ngày 22/12/2014 hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Thông tư này có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015.

Một vài tin tức đáng chú ý:

Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
Lớp học kế toán cho người đi làm
Cách hạch toán tài khoản 155 thông tư 200

Sơ đồ tài khoản 155 – Kế toán thành phẩm theo PP kê khai thường xuyên.

so do tai khoan 155 thong tu 155 theo phuong phap thuong xuyen
Sơ đồ tài khoản 155 – Kế toán thành phẩm theo PP kiểm kê định kỳ.

so do tai khoan 155 thong tu 155 theo phuong phap dinh ky

Sơ đồ tài khoản 155 theo thông tư 200 – Thành phẩm
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán