Sơ đồ tài khoản 241 theo thông tư 200 – Xây dựng cơ bản dở dang

Sơ đồ kế toán tài khoản 241 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC – Xây dựng cơ bản dở dang, ban hành ngày 22/12/2014, hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế (thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006), có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015.

Một vài tin tức đáng chú ý:

Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
Lớp học kế toán cho người đi làm
Cách hạch toán tài khoản 241 thông tư 200
Sơ đồ tài khoản kế toán thông tư 200

so do tai khoan 241 thong tu 200 xay dung do dang

Sơ đồ tài khoản 241 theo thông tư 200 – Xây dựng cơ bản dở dang
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán