Sơ đồ tài khoản 331 theo thông tư 200 – Phải trả người bán

Sơ đồ kế toán tài khoản 331 – Phải trả người bán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, ban hành ngày 22/12/2014, hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế (thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006), có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015.

Một vài tin tức đáng chú ý:

Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
Lớp học kế toán cho người đi làm
Cách hạch toán tài khoản 331 thông tư 200
Sơ đồ tài khoản kế toán thông tư 200

so do tai khoan 331 thong tu 200

Sơ đồ tài khoản 331 theo thông tư 200 – Phải trả người bán
4.8 (95%) 4 votes
khuyến mại kế toán