Sơ đồ tài khoản 338 theo thông tư 200 – Phải trả, phải nộp khác

Sơ đồ kế toán tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp kháctheo Thông tư 200/2014/TT-BTC, ban hành ngày 22/12/2014, hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế (thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006), có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015.

Một vài tin tức đáng chú ý:

Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
Lớp học kế toán cho người đi làm
Cách hạch toán tài khoản 338 thông tư 200
Sơ đồ tài khoản kế toán thông tư 200

so do tai khoan 338 thong tu 200
so do tai khoan 338 thong tu 200 1
so do tai khoan 338 thong tu 200 2

Sơ đồ tài khoản 338 theo thông tư 200 – Phải trả, phải nộp khác
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán