Sơ đồ tài khoản 411 theo thông tư 200 – Kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu

Sơ đồ tài khoản 411- Kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014  có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015).

Một vài tin tức đáng chú ý:

Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
Lớp học kế toán cho người đi làm
Cách hạch toán tài khoản 411 thông tư 200
Sơ đồ tài khoản kế toán thông tư 200

Sơ đồ tài khoản 4111 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

so do tai k hoan 411 thong tu 200 von dau tu chu so huu
so do tai k hoan 411 thong tu 200 von dau tu chu so huu 1

Sơ đồ tài khoản 4112 – Thặng dư vốn cổ phần

so do tai khoan 4112 thong tu 200 thang du von co phan

Sơ đồ tài khoản 4113 – Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu.

 

Sơ đồ tài khoản 4118 – vốn khác

so do tai khoan 4118 thong tu 200 von khac

Sơ đồ tài khoản 411 theo thông tư 200 – Kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán