Sơ đồ tài khoản 466 theo thông tư 200 – Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ

Sơ đồ TK 466-Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), tài khoản này dùng để số hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

Một vài tin tức đáng chú ý:

Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
Lớp học kế toán cho người đi làm
Cách hạch toán tài khoản 466 thông tư 200
Sơ đồ tài khoản kế toán thông tư 200

so do tai khoan 466 thong tu 200

Sơ đồ tài khoản 466 theo thông tư 200 – Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán