Sơ đồ tài khoản 511 thông tư 200 – Doanh thu bán hàng chịu thuế và không chịu thuế

Sơ đồ tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng chịu thuế và không chịu thuế theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), giúp các bạn tóm lược, dễ dành ghi nhớ các nghiệp vụ phát sinh về kế toán doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế

Một vài tin tức đáng chú ý:

Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
Lớp học kế toán cho người đi làm
Cách hạch toán tài khoản 511 thông tư 200
Sơ đồ tài khoản kế toán thông tư 200

so do tai khoan 511 thong tu 200

Sơ đồ tài khoản 511 thông tư 200 – Doanh thu bán hàng chịu thuế và không chịu thuế
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán