Sơ đồ tài khoản 521 theo thông tư 200 – Các khoản giảm trừ doanh thu

Sơ đồ TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), tài khoản này phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ.

Một vài tin tức đáng chú ý:

Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
Lớp học kế toán cho người đi làm
Cách hạch toán tài khoản 521 thông tư 200
Sơ đồ tài khoản kế toán thông tư 200

so do tai khoan 521 thong tu 200

Sơ đồ tài khoản 521 theo thông tư 200 – Các khoản giảm trừ doanh thu
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán