Sơ đồ tài khoản 621 theo Thông tư 200 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Sơ đồ TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), tài khoản này dùng để phản ánh chi phí nguyên liệu, vật liệu sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm…

Một vài tin tức đáng chú ý:

Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
Lớp học kế toán cho người đi làm
Cách hạch toán tài khoản 621 thông tư 200
Sơ đồ tài khoản kế toán thông tư 200

so do tai khoan 621 thong tu 200

Sơ đồ tài khoản 621 theo Thông tư 200 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán