Sơ đồ tài khoản 641 theo thông tư 200 – Chi phí bán hàng

Sơ đồ tài khoản kế toán 641- Chi phí bán hàng theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao gồm cả các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành SP, hàng hóa (trừ hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển …

Một vài tin tức đáng chú ý:

Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
Lớp học kế toán cho người đi làm
Cách hạch toán tài khoản 641 thông tư 200
Sơ đồ tài khoản kế toán thông tư 200

So do tai khoan 641 thong tu 200

Sơ đồ tài khoản 641 theo thông tư 200 – Chi phí bán hàng
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán