Sơ đồ tài khoản 642 theo thông tư 200 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Sơ đồ tài khoản 642 – Chi phí Quản lý doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC(ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp.

Một vài tin tức đáng chú ý:

Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
Lớp học kế toán cho người đi làm
Cách hạch toán tài khoản 642 thông tư 200
Sơ đồ tài khoản kế toán thông tư 200

So do tai khoan 642 thong tu 200

Rate this post
khuyến mại kế toán