Sơ đồ tài khoản 711 theo Thông tư 200 – Thu nhập khác

Sơ đồ tài khoản 711 – Thu nhập khác theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Một vài tin tức đáng chú ý:

Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
Lớp học kế toán cho người đi làm
Cách hạch toán tài khoản 711 thông tư 200
Sơ đồ tài khoản kế toán thông tư 200

so do tai khoan 711 thong tu 200

Sơ đồ tài khoản 711 theo Thông tư 200 – Thu nhập khác
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán