Sơ đồ tài khoản 811 theo thông tư 200 – Chi phí khác

Sơ đồ tài khoản 811 – Chi phí khác theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), tài khoản này dùng để phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp.

Một vài tin tức đáng chú ý:

Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
Lớp học kế toán cho người đi làm
Cách hạch toán tài khoản 811 thông tư 200
Sơ đồ tài khoản kế toán thông tư 200

so do tai khoan 811 thong tu 200

Sơ đồ tài khoản 811 theo thông tư 200 – Chi phí khác
5 (100%) 5 votes
khuyến mại kế toán