Sơ đồ tài khoản 821 theo Thông tư 200 – Chi phí thuế TNDN

Sơ đồ tài khoản 821 – Chi phí thuế TNDN theo thông tư 200/2014/TT-BTC (ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015), tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế TNDN của DN bao gồm: Chi phí thuế TNDN hiện hành và chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh trong năm.

Một vài tin tức đáng chú ý:

Lớp học kế toán cho người mới bắt đầu
Lớp học kế toán cho người đi làm
Cách hạch toán tài khoản 821 thông tư 200
Sơ đồ tài khoản kế toán thông tư 200

Sơ đồ tài khoản 821 theo Thông tư 200 – Chi phí thuế TNDN
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán