Thủ tục chuyển địa điểm đăng ký kinh doanh cùng tỉnh và khác tỉnh

Khi công ty chuyển địa điểm kinh doanh, thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh thì phải làm những thủ tục gì? lopketoan.com xin hướng dẫn làm thủ tục chuyển địa chỉ kinh doanh với cơ quan thuế, sở kế hoạch đầu tư …

I. Trách nhiệm, thời hạn và địa Điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế:
Theo điều 12 Thông tư 95/2016/TT-BTC và điều 27 Luật quản lý thuế 78/2006/QH11
– Khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp thì người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi thông tin. Cụ thể 2 trường hợp như sau:
1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế như: Thay đổi tên công ty, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi Giám đốc, thay địa chỉ nhưng Không thay đổi cơ quan thuế … -> Thì DN thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh (Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư).
Hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh bao gồm:
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Mẫu Phụ lục ii-1 (Tùy từng trường hợp thay đổi mà áp dụng các Mẫu khác nhau VD: Phụ lục ii – 1, ii -2, ii -5, ii – 6)
– Giấy phép đăng ký kinh doanh (Bản chính)
– Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi các nội dung đăng ký của doanh nghiệp.
Chú ý: Chi tiết về hồ sơ nộp Cho phòng đăng ký kinh doanh thì các bạn liên hệ với Phòng đăng ký kinh doanh quản lý DN nhé hoặc truy cập vào website dangkykinhdoanh của Phòng đăng ký kinh doanh quản lý DN để biết chi tiết.
– Cách 2: Nếu các bạn không muốn mất nhiều thời gian thì thuê 1 công ty Luật làm về dịch vụ đăng ký kinh doanh.
– Trường hợp là: Tổ chức kinh tế, tổ chức khác đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.
Hồ sơ nộp cho Cơ quan Thuế quản lý:
Người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác thay đổi các thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý, hồ sơ gồm:
– Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95;
– Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.
2. Nếu các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý. -> Thì các doanh nghiệp phải thông báo thay đổi thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước -> Sau đó làm thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:
– Doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị trực thuộc) có thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý.
a, Tại Cơ quan Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi:
+ Đối với doanh nghiệp, hồ sơ gồm:
– Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế Mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95;
+ Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hồ sơ gồm:
– Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95;
– Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp theo địa chỉ mới.
b, Tại Cơ quan Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến:
+ Đối với doanh nghiệp:
– Doanh nghiệp thực hiện đăng ký tại Phòng đăng ký kinh doanh, cụ thể như trên phần 1 nhé.
+ Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hồ sơ gồm:
– Thông báo người nộp thuế chuyển địa Điểm theo mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư này do cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi cấp;
– Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định) hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp theo địa chỉ mới.
Lưu ý: Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý -> Thì các bạn phải hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi thay đổi nhé
II. Xử lý hóa đơn đã đặt in hoặc mua:
– Nếu không muốn tiếp tục sử dụng các hóa đơn đã đặt in hoặc mua trước đó thì các bạn có thể hủy.
– Nếu các bạn muốn tiếp tục sử dụng các hóa đơn thì phải thông báo cho cơ quan thuế.
IV: Về con dấu:
– Các bạn nhớ là làm thủ tục thay đổi mẫu dấu nhé.
– Việc này các bạn có thể liên hệ với bên Công an để biết chi tiết các thủ tục và mẫu biểu cần thiết.
– Hoặc các bạn có thể liên hệ với 1 công ty luật thuê họ làm cho nhanh.

– Nếu các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế, kỹ năng nghiệp vụ kế toán, đọc phân tích báo cáo tài chính, kỹ năng quyết toán thuế có thể tham gia: Lớp học thực hành kế toán tổng hợp thực tế.

Thủ tục chuyển địa điểm đăng ký kinh doanh cùng tỉnh và khác tỉnh
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán