Tổng hợp mã lỗi thường gặp trong Excel bạn nên biết !

Trong quá trình sử dụng Excel thì chắc hẳn bạn đã từng gặp phải các lỗi hiển thị ở các ô tính ví dụ như ##### , #VALUE! , #NAME!… rồi đúng không ? Chắc chắn là vậy rồi ! vậy ý nghĩa của các mã lỗi này là gì ? chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn trong bài viết này nhé.

Tìm hiểu về ý nghĩa mã lỗi trong Excel

Lỗi 1: #VALUE! – Lỗi giá trị

Một vài trường hợp có thể gây ra lỗi:

Bạn nhập vào công thức một chuỗi trong khi hàm yêu cầu nhập vào một số hoặc là một giá trị Logic.

Bạn đang thực hiện nhập hoặc chỉnh sửa các thành phần của công thức mà nhấn Enter khi chưa hoàn tất.

Do nhập quá nhiều tham số cho một toán tử hoặc một hàm trong khi chúng chỉ dùng một tham số. Ví dụ như =LEFT(A2:A5)

Thi hành một marco (lệnh tự động) liên quan đến một hàm mà hàm đó trả về lỗi #VALUE!

Lỗi xuất hiện khi trong công thức có các phép toán không cùng một kiểu dữ liệu. Ví dụ như công thức (=B1+B2) trong đó B1 có giá trị là 1, B2 là Hà Nam.Vì giá trị 1 là một ký tự số học, còn Hà Nam lại là một chuỗi mẫu tự nên không thực hiện được phép tính. Để khắc phục, bạn phải chỉnh sửa cho giá trị của các phép toán có cùng một kiểu dữ liệu là ký tự số học hoặc chuỗi mẫu tự.

Lỗi 2: ##### – Lỗi độ rộng

Lỗi này thì chắc chắn các bạn đã gặp nhiều rồi vì nó thường xuyên xảy ra, nguyên nhân là do:
Cột thiếu độ rộng, nội dung trong ô dài hơn. Cách khắc phục thì rất đơn giản, chỉ cần bạn dùng chuột kéo rộng cột đó ra là được.

Lỗi này cũng xuất hiện khi bạn nhập sai giá trị ngày tháng. Ví dụ như bạn để ngày tháng là số âm thì sẽ bị báo lỗi này.

Lỗi 3: #NAME! – Sai tên

Do bạn sử dụng những hàm không có sẵn trong Excel ví dụ như EDATE, EOMONTH, NETWORKDAYS, WORKDAYS,… Để khắc phục lỗi này thì bạn hãy vào menu Tools > chọn Add-in > sau đó dánh dấu vào tiện ích Analysis ToolPak.
Do bạn nhập sai tên một hàm số. Nguyên nhân có thể là do bạn sử dụng bộ gõ tiếng Việt ở chế độ Telex vô tình làm sai tên hàm như IF thành Ì, VLOOKUP thành VLÔKUP.
Do bạn sử dụng những ký tự đặc biệt không được hỗ trợ trong công thức của Excel.
Do bạn nhập một chuỗi trong công thức mà không có đóng và mở trong dấu nháy đôi “”
Thiếu dấu 2 chấm (:) trong dãy địa chỉ ô trong công thức.

Lỗi 4: #N/A – Lỗi dữ liệu

Giá trị trả về không tương thích từ [color=] [/color]các hàm dò tìm như VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP hoặc MATCH.
Dùng hàm HLOOKUP, VLOOKUP, MATCH để trả về một giá trị trong bảng chưa được sắp xếp.
Do không đồng nhất dữ liệu khi bạn sử dụng địa chỉ mảng trong Excel.
Quên một hoặc nhiều đối số trong các hàm tự tạo.
Dùng một hàm tự tạo không hợp lý.

Lỗi 5: #DIV/0! – Lỗi chia cho giá trị 0

Lỗi này xuất hiện khi bạn thực hiện nhập vào công thức số chia là 0. Ví dụ như = MOD(20,0).
Hoặc cũng có thể là do số chia trong công thức là một tham chiếu đến ô trống

Lỗi 6: #REF! – Sai vùng tham chiếu

Lỗi này xuất hiện khi liên kết hoặc tham chiếu đến một ứng dụng không thể chạy được.

Xóa những ô đang được tham chiếu bởi công thức. Hoặc dán những giá trị được tạo ra từ công thức lên chính vùng tham chiếu của công thức đó.

Lỗi 7: #NUM! – Lỗi dữ liệu kiểu số

Thường xảy ra khi bạn sử dụng một đối số không phù hợp trong công thức, sử dụng đối số là dữ liệu kiểu số. Ví dụ như bạn đưa vào công thức số âm trong khi nó chỉ tính số dương mà thôi.

Do dùng hàm lặp đi lặp lại dẫn đến hàm không tìm được kết quả trả về.

Do bạn sử dụng một hàm trả về một số quá nhỏ hoặc là quá lớn so với khả năng tính toán của Excel cũng dẫn đến lỗi #NUM!

Lỗi 8: #NULL! – Lỗi dữ liệu rỗng

Nguyên nhân là do bạn sử dụng một dãy toán tử không phù hợp.

Hoặc cũng có thể là do bạn sử dụng một mảng không có phân cách.

Tổng hợp mã lỗi thường gặp trong Excel bạn nên biết !
5 (100%) 2 votes
khuyến mại kế toán